V roce 2008 jsme si zvolili svou vlastní cestu v podnikání s cílem nenechat pohasnout naše nadšení a závazky pro tuto práci.

Od té doby poskytujeme specializované IT služby pro podnikání, obzvláště pro velkokapacitní systémy na bázi klient-server. Dnes jsme dynamická, agilní a neustále rostoucí společnost určující svoji vlastní cestu v IT průmyslu a na poli nových technologií. Vytváříme řešení pro elektrotechnický průmysl a zábavní trh, spravujeme a vyvíjíme podnikové projekty a navrhujeme webové či mobilní aplikace. Nabízíme také řízené IT služby.

Sídlíme v Brně (ČR) a Chořově (PL), městě hraničícím s Katovicemi (PL).

Náš tým se skládá z více než dvaceti IT specialistů. Zaměstnáváme vysoce kvalifikované softwarové inženýry, vývojáře webových stránek a grafické návrháře. Jejich činnosti pomáhá naše kreativní oddělení a obchodní konzultanti zodpovídající za vztahy s klienty.

Preferujeme stacionární práci, jelikož si myslíme, že nic není tak účinné jako přímá týmová práce. Náš personál se navzájem podporuje, čímž se snažíme udržovat rodinnou atmosféru.